Pembiayaan Al-Murabahah

KONSEP PEMBIAYAAN

 • Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad (KUTMB) kepada anggota yang berkelayakan
 • Amaun minimum yang dibenarkan RM500.00 sehingga amaun maksima RM60,000.00
 • Kadar Keuntungan yang dikenakan adalah serendah 4.5% setahun (tertakluk kepada perubahan yang akan ditetapkan oleh Koperasi UTM Berhad)
 • Pembayaran semula dilakukan melalui potongan gaji
 • Tempoh maksima pembayaran dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun
 • Rujukan aturan pembiayaan boleh klik di sini

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Pemohon adalah anggota Koperasi UTM Berhad  dan mempunyai jumlah syer yang ditetapkan (RM1,000.00)
 • Berjawatan tetap dan telah disahkan jawatan
 • Jumlah potongan gaji anggota tidak melebihi 60% dan Debit Service Ratio (DSR) tidak melebihi 50%


PROSEDUR PERMOHONAN

 • Melengkapkan borang permohonan yang boleh didapati di pejabat KUTMB atau muat turun di laman web rasmi KUTMB
 • Anda perlu mengemukakan dokumen berikut bagi permohonan pembiayaan :

          (a) Salinan kad pengenalan pemohon dan penjamin* sekiranya ada (depan dan belakang)

          (b) Slip gaji terkini pemohon dan penjamin* sekiranya ada

          (c) Dokumen sokongan lain* sekiranya diperlukan

 • Pihak KUTMB akan menghubungi peminjam setelah semakan dilakukan oleh Unit Pembiayaan untuk tindakan selanjutnya

Antara pembiayaan berkonsepkan Al-Murabahah yang boleh anggota mohon adalah seperti berikut :