MISI

Memupuk semangat bekerjasama, setiakawan dan bertanggungjawab di kalangan anggota supaya menjadi warga universiti yang produktif, ceria dan prihatin terhadap kehidupan sejagat.

MOTTO

Koperasi Teguh, Anggota Sejahtera

FALSAFAH

Memurnikan gerakan koperasi bagi meningkatkan manfaat kepada anggota dan masyarakat berasaskan nilai-nilai koperasi mengikut keredhaan Allah s.w.t

VISI

Menjadikan Koperasi UTM Bhd sebagai koperasi rujukan.

OBJEKTIF

  • Meningkatkan jenis dan jumlah jualan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh anggota, warga kampus dan masyarakat umum.
  • Meningkatkan pulangan kewangan dalam bentuk dividen, bonus, rebet dan diskaun dengan kadar yang memuaskan kepada anggota.
  • Meningkatkan faedah perlindungan kebajikan khairat/insuran secara percuma kepada anggota dan keluarga anggota.
  • Meningkatkan projek-projek pembangunan hartanah dan perniagaan bagi merangsang aktiviti ekonomi kepada koperasi dan negara.
  • Memindahkan sebahagian besar tanggungjawab universiti bagi memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta keharmonian staf keluarga.
Kongsikan di Media Sosial Anda