• Pembiayaan tawarruq merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad (KUTMB) kepada anggota yang berkelayakan
  • Amaun minimum yang dibenarkan RM3,000.00 sehingga amaun maksima RM 150,000.00
  • Kadar Keuntungan yang dikenakan ialah 6.2% setahun (tertakluk kepada perubahan yang akan ditetapkan oleh Koperasi UTM Berhad)
  • Pembayaran semula dilakukan melalui potongan gaji
  • Tempoh maksima pembayaran dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun
  • Pemohon adalah anggota Koperasi UTM Berhad  dan mempunyai jumlah syer yang ditetapkan (RM1,000.00)
  • Berjawatan tetap dan telah disahkan jawatan
  • Jumlah potongan gaji anggota tidak melebihi 60% dan Debit Service Ratio (DSR) tidak melebihi 50%
  • Melengkapkan borang permohonan yang boleh didapati di pejabat KUTMB atau muat turun di laman web rasmi KUTMB
  • Anda perlu mengemukakan dokumen berikut bagi permohonan pembiayaan :

          (a) Salinan kad pengenalan pemohon dan penjamin* sekiranya ada (depan dan belakang)

          (b) Slip gaji terkini pemohon dan penjamin* sekiranya ada

          (c) Dokumen sokongan lain* sekiranya diperlukan

  • Pihak KUTMB akan menghubungi peminjam setelah semakan dilakukan oleh Unit Pembiayaan untuk tindakan selanjutnya
Kongsikan di Media Sosial Anda