• Pembiayaan kemudahan merupakan pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad (KUTMB) kepada ahli-ahli yang mencarum dengan KUTMB yang berkelayakan dengan kadar faedah yang rendah.
  • Amaun maksima yang dibenarkan ialah RM 150,000.00
  • Kadar Keuntungan yang dikenakan ialah 4.1% setahun
  • Pembayaran semula dilakukan melalui potongan gaji
  • Kelayakan pembiayaan berdasarkan 8 kali caruman.
  • Tempoh maksima pembayaran dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun.
  • Pemohon mestilah menjadi anggota Koperasi UTM Berhad (KUTMB).
  • Amaun yang dipohon haruslah tidak melebihi lapan kali daripada jumlah caruman, dan tidak boleh melebihi RM 150,000.00.
  • Jumlah potongan gaji anggota, termasuk potongan-potongan pinjaman terdahulu haruslah tidak melebihi 60% daripada gaji anggota.
  • Insuran akan ditolak daripada jumlah pinjaman untuk menjamin koperasi sekiranya peminjam meninggal dunia.
  • Jumlah modal syer hendaklah cukup RM1000.00.
Kongsikan di Media Sosial Anda