• Pembiayaan kemudahan merupakan pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad (KUTMB) kepada ahli-ahli yang mencarum dengan KUTMB yang berkelayakan dengan kadar faedah yang rendah.
  • Amaun maksima yang dibenarkan ialah RM 150,000.00
  • Kadar Keuntungan yang dikenakan ialah 4.1% setahun
  • Pembayaran semula dilakukan melalui potongan gaji
  • Kelayakan pembiayaan berdasarkan 8 kali caruman.
  • Tempoh maksima pembayaran dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun.
  • Pemohon mestilah menjadi anggota Koperasi UTM Berhad (KUTMB).
  • Amaun yang dipohon haruslah tidak melebihi lapan kali daripada jumlah caruman, dan tidak boleh melebihi RM 150,000.00.
  • Jumlah potongan gaji anggota, termasuk potongan-potongan pinjaman terdahulu haruslah tidak melebihi 60% daripada gaji anggota.
  • Insuran akan ditolak daripada jumlah pinjaman untuk menjamin koperasi sekiranya peminjam meninggal dunia.
  • Jumlah modal syer hendaklah cukup RM1000.00.
Kongsikan di Media Sosial Anda

DASAR PRIVASI DAN PENAFIAN
Semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini (termasuk spesifikasi, graf dan gambar rajah) hanya ditetapkan dan tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pihak-pihak tertentu sama ada yang masih hidup atau telah tiada. Huraian spesifikasi produk, perkhidmatan, profil korporat, ahli lembaga, lokasi, direktori kakitangan dan maklumat kerjaya hanya disesuaikan dan jika terdapat maklumat sama, itu hanya satu kebetulan.

TERMA DAN SYARAT
Laman web ini dimiliki sepenuhnya dan dikendalikan oleh Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB). Semua kandungan yang berada di laman web ini adalah hak milik KUTMB. Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengannya. Pihak KUTMB tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh daripada laman ini.

PAUTAN
Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak pihak ketiga. Koperasi Universiti Malaysia Berhad (KUTMB) tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut kerana ia dikendalikan oleh entiti lain. Pautan disediakan semata-mata untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan, dengan nyata atau tersirat, sebarang sokongan, pengesahan atau penajaan oleh KUTMB dari laman web tersebut atau produk dan perkhidmatan yang disediakan di sana.