• Pembiayaan tawarruq merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad (KUTMB) kepada anggota yang berkelayakan.
 • Amaun minimum yang dibenarkan RM3,000.00 sehingga amaun maksima RM 70,000.00

 • Kadar Keuntungan yang dikenakan ialah 4.5% setahun (tertakluk kepada perubahan yang akan ditetapkan oleh Koperasi UTM Berhad)

 • Pembayaran semula dilakukan melalui potongan gaji

 • Tempoh maksima pembayaran dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun

 • Pemohon adalah anggota Koperasi UTM Berhad  dan mempunyai jumlah syer yang ditetapkan (RM1,000.00)

   

 • Berjawatan tetap dan telah disahkan jawatan
 • Jumlah potongan gaji anggota tidak melebihi 60% dan Debit Service Ratio (DSR) tidak melebihi 50%
 • Melengkapkan borang permohonan yang boleh didapati di pejabat KUTMB atau muat turun di laman web rasmi KUTMB
 • Anda perlu mengemukakan dokumen berikut bagi permohonan pembiayaan :

  (a)     Salinan kad pengenalan pemohon dan penjamin* sekiranya ada (depan dan belakang)

  (b)    Slip gaji terkini pemohon dan penjamin* sekiranya ada 

   

  (c)     Dokumen sokongan lain* sekiranya diperlukan

   

 • Pihak KUTMB akan menghubungi peminjam setelah semakan dilakukan oleh Unit Pembiayaan untuk tindakan selanjutnya
Kongsikan di Media Sosial Anda